Szkolenia dla dyrektorów

Spotkanie sieci  dyrektorów szkół  29 listopada 2017 roku w Czarnej Wodzie spotkał się Zespól Samokształceniowy Dyrektorów Szkół Powiatu Starogardzkiego Pomorskiej Sieci Dyrektorów Szkół, którego liderem jest od kilkunastu lat dyrektor Henryk Lipski ze Szkoły Podstawowej w Szlachcie.  To drugie spotkanie w ramach  ze starogardzka poradnią. Tematyka spotkania: Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
w roku szkolnym 2017/2018 — w odniesieniu do zmian prawa oświatowego oraz zagadnienia  organizacji kształcenia uczniów o spe-cjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dyrektorki przedszkoli powiatu starogardzkiego spotkały się
w starogardzkiej „Bajeczce”.
24 października 2017 roku w Miejskim Publicznym Przedszkolu Nr 8 Bajeczka w Starogardzie Gdańskim odbyło się kolejne spotkanie zespołu wsparcia dyrektorek przedszkoli powiatu starogardzkiego z udziałem st. wizytatora DKO w Tczewie Beaty Andrzejewskiej,  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Urszuli Osowskiej oraz przedstawiciela UM — Agnieszki Buczyńskiej, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.

Tematyka szkoleniowego spotkania dotyczyła zmian w zasadach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w przedszkolu oraz sytuacji wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Omówiono także obszary  współpracy przedszkola ze służbami socjalnym w zakresie wsparcia rodziny w wychowaniu i opieki małego dziecka mając na uwadze sytuacje społeczną rodziców.

Wybrano lidera Zespołu, którym została
Zofia Czerwińska, dyrektorka  Starogardzkiej „Bajeczki”.