Wnioski na Zespół Orzekający

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zachęcamy do zajrzenia na stronę Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję