Kontrole i audyty

Dnia 26.03.2024 r. przeprowadzono audyt KRI i uzyskano ocenę pozytywną po zrealizowaniu zaleceń.