Spotkanie psychologów przedszkolnych i szkolnych – 06.03.2020 r.

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na kolejne w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 6 marca 2020r. (piątek) o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.

W planie m.in. diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat (z wykorzystaniem elementów narzędzia TROS-Ka). Z uwagi na warsztatową formę pracy proszę o punktualne przybycie, a także zabranie ze sobą pendrive.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę wsparcia psychologów:
Psycholog – Joanna Makiła-Mazurowska

Spotkanie dla nauczycieli z krótkim stażem zawodowym – 27.02.2020

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem zawodowym, które odbędzie się 27 lutego (czwartek), o godz. 16.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim.
Celem naszego spotkania będzie omówienie zagadnień związanych z edukacją, opieką i wychowaniem dzieci z zaburzonym zachowaniem (w tym z ADHD) oraz dzielenie się dobrymi praktykami z pracy zawodowej.

Pozdrawiam
Iwona Lewandowska
Koordynator grupy nauczycieli klas I- III

Obserwacja zajęć lekcyjnych – 10.03.2020

W imieniu Dyrekcji i Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starogardzie Gdańskim serdecznie zapraszam na obserwację zajęć lekcyjnych w klasie II. Lekcja odbędzie się 10 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.30 w budynku szkoły. Po zajęciach przewidujemy krótkie spotkanie dla nauczycieli mające na celu dzielenie się spostrzeżeniami z własnej pracy zawodowej.
Przypominam jednocześnie, iż zgodnie z tradycją, lekcja jest kierowana w głównej mierze do nauczycieli posiadających krótki staż pracy w zawodzie.
Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie swojej obecności na lekcji do dnia 9 marca.

Iwona Lewandowska
Wicedyrektor PP-P

W dniach 08-09. 02. 2020 r., z inicjatywy PTD oddział 90 w Starogardzie Gdańskim oraz Grupy Wsparcia Terapeutów Pedagogicznych, zostało zorganizowane szkolenie Metody Dobrego Startu. Wzięło w nim udział ponad 30 nauczycieli z powiatu starogardzkiego. Zajęcia poprowadziła Pani mgr Ewa Jakacka.

Spotkanie szkolnych doradców zawodowych 14.02.2020 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Doradcą Zawodowym pragną zaprosić szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby koordynujące działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach na spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych, będące równocześnie spotkaniem sieci doradców zawodowych z terenu powiatu starogardzkiego.

Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2020 r. (piątek) w siedzibie Poradni.
Początek spotkania – godzina 9:00.

Prosimy o umożliwienie Państwa pracownikom wzięcia udziału w tych cyklicznych spotkaniach.

Osoby prowadzące:
Gabriela Stapel-Rygosik – koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych
Monika Spych – Powiatowy doradca zawodowy

Spotkanie pedagogów szkół podstawowych – 06.02.2020 r.

Dnia 06 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. odbędzie spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
1. Obserwacja jako metoda diagnozy potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu edukacyjnego.
2. Zmiany w ofercie pracy Poradni.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.