Spotkanie doradców zawodowych – 06.05.2024 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym na spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych.

Spotkanie odbędzie się  w poniedziałek,  6 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim. Tematem spotkania będzie prezentacja oferty kształcenia SOSW.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu uczniów zainteresowanych podjęciem edukacji w szkole branżowej I stopnia przy SOSW – w obecności rodzica, doradcy zawodowego lub pedagoga.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

 

 

Koordynator: Magdalena Schwarz-Kozieł – pedagog, doradca zawodowy.

Dnia 25.04.2024 r. o godzinie 10.00 w tutejszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Temat spotkania będzie dotyczył  diagnozy funkcjonalnej.

 Prosimy o zgłoszenie swojej obecności (telefonicznie na numer Poradni) ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.  

Serdecznie zapraszamy

Bernadeta Grunwald

Joanna Makiła-Mazurowska

Kamila Żabińska

Grupa wsparcia terapeutów pedagogicznych

Zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym  spotkanie grupy wsparcia terapeutów pedagogicznych, które odbędzie się 25.04.2024r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd., o godz. 15.00.

W planie spotkania jest kontynuacja tematu dotyczącego  wsparcia dzieci i uczniów w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym oraz kwestie związane z organizacją Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Małgorzata Skalska

Emilia Trochimczuk