Doradztwo zawodowe

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Jednym z zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest  preorientacja, orientacja i doradztwo edukacyjno-zawodowe. Celem podejmowanych w tym zakresie działań jest udzielanie uczniom pomocy w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, rozwoju osobistego.

Poradnia realizuje działania związane z informacją, preorientacją, orientacją i poradnictwem  edukacyjno-zawodowym dla szkół i placówek swojego rejonu. Odbiorcami usług Poradni są uczniowie, rodzice i nauczyciele. Pracownicy Poradni realizują zadania z poradnictwa zawodowego na terenie Poradni  oraz na terenie placówek, z którymi współpracują.

W zakresie realizowanych zadań oferuje się:

  • konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców, pod kątem wyboru  dalszej ścieżki kształcenia, zawodu,
  • diagnozę z uwzględnieniem predyspozycji, zainteresowań zawodowych ucznia,
  • warsztaty dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (patrz: Oferta dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021–22) http://pppstarogard.pl/oferta-poradni/
  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole
  • grupę wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach poradnictwa i orientacji zawodowej Poradnia wydaje następujące opinie w sprawie:

  • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
  • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy
  • zatrudnienia ucznia, młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
  • doradztwa edukacyjno-zawodowego pod kątem wyboru zawodu, predyspozycji zawodowych.
                                                        WAŻNE
Wnioski o przeprowadzenie diagnozy z zakresu doradztwa zawodowego oraz kartę badań lekarskich (w przypadku ubiegania się o tzw. opinię pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej) znajdziecie Państwo w zakładce http://pppstarogard.pl/do-pobrania/
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
f
NABÓR SZKOŁY PONADPODSTAWOWE REJESTRACJA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM VULCAN
Adresy internetowe stron  szkół ponadpodstawowych:

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (https://www.strefa.gda.pl/) realizując działania dotyczące współpracy pomiędzy biznesem a szkołami, przygotowała krótki przewodnik przedstawiający możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej. Celem PSSE jest zachęcenie uczniów do wyboru kształcenia technicznego i branżowego. Do projektu zaprosili przedstawicieli przedsiębiorstw działających na terenie PSSE, którzy przygotowali prezentacje i filmy zachęcające do kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

 

informator dla uczniów –  województwo pomorskie

 

 

Szanowni Ósmoklasiści !

Proponujemy w trakcie Waszego pobytu w domu – w przerwie od codziennej nauki, przygotowań do egzaminu ósmoklasisty i podczas podejmowania decyzji dotyczącej Waszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej zajrzeć do:

informatora rekrutacyjnego i przedstawionej
oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Starogardzki na nadchodzący rok szkolny 2020/2021.

Mapy karier – to darmowe, interaktywne narzędzie, dzięki któremu możecie odkryć, poznać i porównać setki zawodów i przekonać się jak wygląda ścieżka edukacyjna od szkoły podstawowej do wymarzonej pracy:
www.mapakarier.org

Poradnika dla rodziców i kandydatów pt. „Jak mądrze wybierać i wspierać?” – opracowano go na poprzedni rok szkolny i np. prezentowana oferta edukacyjna dotyczy Warszawy, ale spora część treści zawartych w tym poradniku jest aktualna (np. jak pomóc dziecku wybrać szkołę, o czym pamiętać, co wziąć pod uwagę).

Artykułu pt. „Jaką szkołę średnią wybrać i jak zrobić to mądrze?”:

https://dokariery.pl/-/jaka-szkole-średnia-wybrac-i-jak-zrobic-to-madrze –

zawiera krótkie wyjaśnienie różnic między liceum ogólnokształcącym, technikum i branżową szkołą I stopnia oraz wykaz rzeczy, które dobrze jest wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły średniej.

Przekonajcie się sami!!!

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021 – klasy, zawody, oddziały (tabela)

Informator rekrutacyjny – rok szkolny 2020-2021

Jak mądrze wybierać i wspierać – poradnik – rekrutacja