Dzieli Nas tylko czas…

W styczniu 2023 roku odeszła od Nas Pani Irena Wolter.

Pani Irena sprawowała funkcję Dyrektora w latach 1975-1991 Poradni Wychowawczo-Zawodowej przekształconej w późniejszym czasie na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim.

Irenko, dziękujemy Ci za te wspólnie przepracowane i przeżyte lata.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Spotkanie pedagogów

Dnia 2 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie (ul. Dworcowa 15, 83-240 Lubichowo) odbędzie spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych oraz pedagogów specjalnych szkół podstawowych powiatu starogardzkiego.

Tematyka spotkania:

Edukacja włączająca – praktyczne rozwiązania. Rola pedagoga specjalnego w edukacji włączającej.                                                                 

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

 

Dnia 30.01.2023 r. zostanie przesłany na Państwa adres e-mail z przypomnieniem o spotkaniu.

 

Spotkanie w ramach grupy wsparcia logopedów

Zapraszam na kolejne spotkanie grupy wsparcia logopedów, które odbędzie się 12 stycznia 2023 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Grunwaldzka 28.

Temat spotkania: „Zajęcia logorytmiczne jako wsparcie terapii logopedycznej”

Inspiracją do dyskusji i wymiany doświadczeń w tym zakresie będzie prezentacja filmu z zajęć logorytmicznych prowadzonych przez koleżankę Justynę Heksel w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.

Osoba prowadząca – Aleksandra Wiczyńska