Spotkanie pedagogów

Dnia 2 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie (ul. Dworcowa 15, 83-240 Lubichowo) odbędzie spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych oraz pedagogów specjalnych szkół podstawowych powiatu starogardzkiego.

Tematyka spotkania:

Edukacja włączająca – praktyczne rozwiązania. Rola pedagoga specjalnego w edukacji włączającej.                                                                 

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

 

Dnia 30.01.2023 r. zostanie przesłany na Państwa adres e-mail z przypomnieniem o spotkaniu.