Spotkanie terapeutów pedagogicznych – 14.09.2020 r.

Dnia 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH. Tematem przewodnim będą tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, których hasłem przewodnim jest: „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań”. Ustalona zostanie ponadto tematyka, którą będziemy poruszać podczas naszych kolejnych spotkań w bieżącym roku szkolnym.

Serdecznie zapraszamy!

Osoba prowadząca: pedagog – Kamila Żabińska

 

#GaszynChallenge

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim podejmują wyzwanie #GaszynChallenge dla Olka chorego na SMA.
Dziękujemy za nominację pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.
Ze swojej strony do wykonania zadania nominujemy:
• Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tczewie,
• Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim,
• Starogardzkie Towarzystwo Fotograficzne.
Zadanie polega na wykonaniu przez nominowanych 10 pompek lub 10 przysiadów, nagraniu filmu i umieszczeniu go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają minimum 10zł, natomiast jeśli wykonają- wpłacają minimum 5zł na konto zbiórki:
Pamiętajcie! Można łamać zasady ale tylko w górę!

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że zgodnie ze wskazaniami MEN i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów naszej Poradni przywraca się w części pracę stacjonarną z dniem 7 maja 2020 roku.

Praca ta dotyczy diagnozy dla dzieci i uczniów na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów, dorosłego ucznia) ubiegających się o wydanie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  (niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim),
 • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

oraz opinii

 • w kierunku określenia gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I,
 • wcześniejszego przyjęcia nauki dziecka do szkole podstawowej,
 • spełnianiu przez dziecko lub ucznia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 • przyjęcia ucznia w szkole podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy.

Ponadto w formie pracy zdalnej prowadzone będą terapie i konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Wnioski rodziców o badanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w kierunku dysleksji rozwojowej, dostosowania wymagań oraz diagnozy rozpoczęte, będą kontynuowane w późniejszym terminie.

Korzystanie z form wsparcia bezpośredniego określa niżej umieszczona procedura.