Dyrektor Poradni zatrudni psychologa z uprawnieniami pedagogicznymi – najlepiej z doświadczeniem zawodowym
w pracy diagnostyczno-terapeutycznej lub pracy z uczniami
w szkole lub placówce oświatowej. Oferty proszę  zgłaszać
w sekretariacie Poradni.

Dyrektor Poradni

Bernadeta Grunwald