Informujemy, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, informujemy, iż na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim zaktualizowany został Wniosek rodziców/ opiekunów prawnych o wydanie przez Zespół Orzekający działający w Poradni orzeczenia lub opinii. http://pppstarogard.pl/wnioski-do-pobrania-na-zespol-orzekajacy/wniosek-rodzicow-opiekunow-prawnych-do-zespolu-orzekajacego-4/

Spotkanie pedagogów szkolnych szkół podstawowych z powiatu starogardzkiego

Dnia 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół podstawowych. Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy i dotyczyć będzie rozwoju emocjonalno- społecznego dzieci i młodzieży oraz diagnozy tego obszaru u uczniów w wieku od 9 do 13 lat z wykorzystaniem jednej ze skal zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład modelowego zestawu narzędzi TROS-KA.

Planowany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią Covid-19 oraz aktualne obostrzenia, ilość miejsc na spotkaniu stacjonarnym jest ograniczona. W celu zapisania się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni do godziny 16.00 dnia 16 grudnia (czwartek). Osoby zgłoszone zostaną poinformowane o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu oraz jego miejscu- w zależności od ilości chętnych – w piątek 17 grudnia, do godziny 15.00.

Serdecznie zapraszam!

Prowadząca spotkanie- Joanna Makiła- Mazurowska, psycholog

Spotkanie psychologów przedszkoli i szkół z powiatu starogardzkiego

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2021r. (piątek) o godzinie 10.00 (spotkanie w formule on-line). Przewidywany czas spotkania: 2 godziny.

Link do spotkania zostanie przesłany członkom stałej grupy mailingowej najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem spotkania. W przypadku psychologów szkolnych/ przedszkolnych, którzy do tej pory nie uczestniczyli w spotkaniach grupy, a chcieliby do niej dołączyć, prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią (podanie nazwy placówki oraz adresu e-mail).

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę- psycholog- Joanna Makiła-Mazurowska

Dnia 22 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 12.00 w tutejszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, odbędzie się spotkanie w ramach grupy wsparcia TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH. Tematem przewodnim będzie wspomaganie terapeutyczne ucznia ze słabym napięciem mięśniowym- spotkanie poprowadzi specjalista fizjoterapii ze Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji. Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią Covid- 19 oraz nowymi obostrzeniami, ilość miejsc ograniczona. W celu zapisania się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny/ sms-owy bądź poprzez aplikację WhatsApp z Małgorzatą Skalską lub Kamilą Żabińską.

Serdecznie zapraszamy!

pedagog- Małgorzata Skalska

pedagog – Kamila Żabińska

 

Biuletyn NFZ „Ze Zdrowiem”

Zachęcamy rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do zapoznania się z biuletynem NFZ „Ze Zdrowiem”. Numer piąty magazynu jest poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy znajdą w nim informacje dotyczące m.in.:

  • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
  • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
  • nauki samoakceptacji,
  • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
  • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/magazyn-dla-pacjentow-ze-zdrowiem/