Spotkanie doradców zawodowych – 06.03.2024 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym na wyjazdowe spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych.
Spotkanie odbędzie się w środę, 6 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie. Tematem spotkania będzie prezentacja oferty kształcenia ZSR CKZ Bolesławowo, dzielenie się dobrymi praktykami.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Koordynator: Magdalena Schwarz – Kozieł – pedagog, doradca zawodowy.

Dnia 22.03.2024 r. o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie (ul. Kościerska 39) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Temat spotkania będzie dotyczył   funkcjonowania emocjonalnego dzieci i młodzieży w kontekście różnych obserwowanych zaburzeń.

 Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 15.03. 2024 roku, co ważne jest w procesie organizacyjnym.