O poradni

Dla kogo jesteśmy?

   • Dla uczniów powiatu starogardzkiego, by pomagać w rozwoju ich zdolności i zainteresowań, w przezwyciężaniu trudności w nauce,
    by wspierać ich w rozwiązywaniu problemów, konfliktów, pokonywaniu stresu, by ukierunkowywać wybór kariery zawodowej.
   • Dla uczniów chorych i niepełnosprawnych, by wskazywać najskuteczniejsze dla nich formy kształcenia i indywidualnego rozwoju.
   • Dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych, by wspierać ich rozwój, w tym rozwój mowy.
   • Dla rodziców i nauczycieli, by kształtować ich umiejętności porozumiewania się z dzieckiem, wskazywać potencjalne możliwości oraz mocne strony dziecka.

Jakimi problemami się zajmujemy?

   • Wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej.
   • Dojrzałością szkolną dziecka siedmioletniego w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.
   • Ogólnymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
   • Wybitnymi zdolnościami uczniów poprzez opiniowanie indywidualnego toku i programu nauki.
   • Poradnictwem zawodowym dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkól ponadpodstawowych.
   • Zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, różnego rodzaju niepełnosprawnościami, funkcjonowaniem ucznia chorego
    oraz wskazywaniem optymalnych form kształcenia.
   • Funkcjonowaniem dziecka w rodzinie i szkole,
    zakłóceniami w emocjonalnym oraz społecznym rozwoju.
   • Zaburzeniami w rozwoju mowy.

Nastolatku, przyjdź do nas gdy:

   • nauka sprawia Ci problem,
   • nie potrafisz poprawnie czytać, pisać, trudno Ci zrozumieć matematykę albo przyswoić treści innych przedmiotów,
   • chciałbyś umieć uczyć się efektywnie,
   • potrzebujesz porady odnośnie wyboru szkoły
    lub zawodu,
   • nie umiesz poprawnie wymawiać wszystkich głosek
    albo się jąkasz, masz trudności w kontaktach z dorosłymi
    lub rówieśnikami,
   • jesteś nieśmiały, a chciałbyś to zmienić,
   • nie potrafisz znaleźć swojego miejsca w grupie, klasie, rodzinie, spotkałeś się ze „złym dotykiem”, przemocą,
   • masz kłopoty ze swoimi uczuciami,
   • palisz papierosy, pijesz alkohol, używasz narkotyków,
   • chcesz pomóc swojej koleżance lub koledze.

Rodzicu zgłoś się do nas jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko:

   • ma trudności w rysowaniu, posługuje się raz prawa raz lewą ręką, ma kłopoty w szkole, trudności w nauce;
   • jest bardzo ruchliwe lub zbyt wolne, ma tiki, ogryza paznokcie, moczy się;
   • sprawia kłopoty wychowawcze, zachowuje się niezrozumiale;
   • ma kłopoty z wyrażaniem uczuć, jest zamknięty w sobie lub wybuchowy;
   • podejrzewasz, że mogło być molestowane seksualnie;
   • ma trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami
    lub z dorosłymi;
   • nieprawidłowo mówi: w wieku 3-4 lat nie mówi lub mówi bardzo mało, ma problemy z płynnością mówienia, w wieku 5 lat zamienia głoski w trakcie mówienia, w wieku 6 lat nie wymawia „ sz”, „ż”’ „cz”, „dż”, „r”, nie potrafi przegłoskować słów.

Nauczycielu skontaktuj się z nami jeśli Twój uczeń, wychowanek:

   • nie jest w stanie na czas opanować treści programowych,
   • popełnia uporczywa błędy i ma trudności w nauce języków obcych,
   • ma wadę wymowy,
   • ma trudności natury emocjonalnej , nie może znaleźć swojego miejsca w grupie.

Możesz zwrócić się do nas także, gdy:

   • nasz opinia o uczniu jest zbyt skąpa lub niezrozumiała,
   • szukasz nowych pomysłów i rozwiązań w pracy z uczniami,
   • oczekujesz fachowej pomocy w pracy z zespołem klasowym,
   • potrzebujesz wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
   • chcesz podzielić się swoim i doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz doskonalić swój warsztat pracy.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia zgodnie z rozporządzeniem MEN po diagnozie:

 • psychologicznej
 •  pedagogicznej
 •  logopedycznej
 • opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
 • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

Warunki udzielania pomocy:

  Rodzic składa wniosek na badanie lub wydanie opinii, orzeczenia oraz dodatkową dokumentację (opinie wychowawcy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia inną dokumentację.