Obserwacja zajęć lekcyjnych – 10.03.2020

W imieniu Dyrekcji i Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starogardzie Gdańskim serdecznie zapraszam na obserwację zajęć lekcyjnych w klasie II. Lekcja odbędzie się 10 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.30 w budynku szkoły. Po zajęciach przewidujemy krótkie spotkanie dla nauczycieli mające na celu dzielenie się spostrzeżeniami z własnej pracy zawodowej.
Przypominam jednocześnie, iż zgodnie z tradycją, lekcja jest kierowana w głównej mierze do nauczycieli posiadających krótki staż pracy w zawodzie.
Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie swojej obecności na lekcji do dnia 9 marca.

Iwona Lewandowska
Wicedyrektor PP-P