Z uwagi na duże zainteresowanie piątkowym spotkaniem grupy wsparcia pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, informujemy, że jego miejsce zostało przeniesione z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. w Zblewie do Urzędu Gminy w Zblewie ul. Główna 40 (sala ślubów). Godzina 10.00 pozostaje bez zmian.

 

 

 

UWAGA

Informujemy, że od dnia 01.04.2024 r. w Poradni będzie obowiązywał nowy adres e-mail publiczna@pppstarogard.pl

Jednocześnie informujemy, że  Poradnia nie będzie obsługiwała adresu e-mail pppstarogard@wp.pl

Spotkanie psychologów – 15.03.2024 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza psychologów szkolnych i przedszkolnych na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 15 marca 2024r. (piątek) o godzinie 9.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28 (SPOTKANIE STACJONARNE).

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę – psycholog- Marzena Figura

Spotkanie logopedów – 14.03.2024 r.

Zapraszam na spotkanie grupy wsparcia logopedów, które odbędzie się 14 marca (czwartek) o godzinie 15.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Grunwaldzka 28.

Tematem spotkania będzie przegląd pomocy logopedycznych. Proszę o przywiezienie pomocy ostatnio wydanych/zakupionych, wykonanych samodzielnie lub tych ulubionych. Prezentowane pomoce mogą być przeznaczone do usprawniania artykulatorów, ćwiczeń oddechowych, pracy z opóźnionym rozwojem mowy czy dyslalią.

Spotkanie doradców zawodowych – 06.03.2024 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym na wyjazdowe spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych.
Spotkanie odbędzie się w środę, 6 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie. Tematem spotkania będzie prezentacja oferty kształcenia ZSR CKZ Bolesławowo, dzielenie się dobrymi praktykami.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Koordynator: Magdalena Schwarz – Kozieł – pedagog, doradca zawodowy.

Dnia 22.03.2024 r. o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie (ul. Kościerska 39) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Temat spotkania będzie dotyczył   funkcjonowania emocjonalnego dzieci i młodzieży w kontekście różnych obserwowanych zaburzeń.

 Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 15.03. 2024 roku, co ważne jest w procesie organizacyjnym.