Informujemy, że posiedzenie Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędzie się 30.03.2022 r. (środa).