Grupa wsparcia pedagogów szkolnych – 05.12.2019 r.

Dnia 05 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Praca z rodzicem na terenie szkoły.

Szkolenie poprowadzi Pan Marcin Piotrowski – terapeuta SPZOZ CZPiLU oraz pedagog szkolny.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald