„Trzy kroki ku dobrej relacji z dzieckiem” – Konferecja w Bytoni

Po raz drugi,  Rada Rodziców i Szkoła Podstawowa imienia Edmunda Dywelskiego w Bytoni zorganizowała konferencję z cyklu „Trzy kroki ku dobrej relacji z dzieckiem” – pod patronatem merytorycznym naszej Poradni.Była ona poświęcana potrzebom i zagrożeniom  okresu adolescencji, które omówili psychoterapeuta Jacek Jakimiak i pedagog ze szkoły podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim Patrycja Cieślik –reprezentując Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji „Dajmy Dzieciom Siłę”.Omówiono także zagadnienia z obszaru współpracy szkoły z rodzicami
w zakresie wspólnego budowania programu wychowawczego – w odnie-sieniu do świata wartości skupionego wokół rodziny. Była to też okazja do prezentacji przez koordynatorów regionalnych Joannę Pichlak i Elzbietę Sumowską  – w tym kontekście,  idei i programu wsparcia pn. Szkoła Promująca Zdrowie.

W wyniku tego spotkania planowane są warsztaty dla rad rodziców szkół powiatu starogardzkiego na przełomie września i października br., które mają dotyczyć roli rodziców w społeczności szkolnej.