Spotkanie grupy wsparcia psychologów szkół i przedszkoli – 28.05.2021r.

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli na ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 28 maja 2021r. (piątek) o godzinie 9.00, w formule on-line (platforma ZOOM). Planowany czas spotkania to 2 godziny zegarowe.

Tematem spotkania będzie m.in. praca z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej, a także podsumowanie pracy Grupy w roku szkolnym 2020/2021 oraz ustalenie kierunku pracy w roku kolejnym.

Z uwagi na specyfikę spotkania (konieczność wysłania zaproszenia koniecznego do połączenia on-line) prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do czwartku (27.05) do godziny 12.00. Stali członkowie Grupy proszeni są o zgłaszanie chęci udziału bezpośrednio do prowadzącej spotkania, natomiast osoby, które dotychczas nie brały udziału w spotkaniach grupy, a chciałyby dołączyć- proszone są o zgłoszenie mailowe (szczegóły w mailu wysłanym do szkoły).

Prosimy Dyrektorów szkół o umożliwienie pracownikom udziału w spotkaniu.

Prowadząca grupę wsparcia psychologów:

Psycholog – Joanna Makiła-Mazurowska