Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół podstawowych – 07.11.2019 r.

Dnia 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
Dokumentacja pedagoga szkolnego – ciąg dalszy.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald