Wizyta studyjna w SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

W ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli naszej Poradni odwiedziliśmy 18 września 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. To widoąca placówka nie tylko na Pomorzu –  służy dzieciom i młodzieży z nipełnosprawnością słuchu od 1921 roku.

dav

Dzięki życzliwości Pani dyrektor dr n.med. Eweliny Lulińskiej – Kuklik mogliśmy poznać historię placówki, doskonałą nowoczesną bazę dydaktyczną i metody pracy z wychowankami. Spotykając się ze specjalistami Ośrodka mieliśmy okazję poznać bliżej problemy dziecka niesłyszącego. Nauczyciele Poradni uczestniczyli między innymi w zajęciach przedszkolnych i wczesnego wspomagania rozwoju, na lekcji języka angielskiego oraz w zajęciach szkolnych szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

dav
dav

Aktualnie w ośrodku jest ponad siedemdziesięciu wychowanków. Placówka oferuje edukację i wsparcie rodziny małym dzieciom –  do czasu podjęcia nauki w szkole, na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Od trzeciego roku życia dziecko może uczęszczać do przedszkola. Ośrodek ma Szkołę Przyspasabiająca do Pracy, szkołę podstawową i Branżową Szkołę I stopnia gdzie młodzież może kształcić się w zawodach kucharz, stolarz, ślusarz, krawiec ogrodnik czy monter zabudowy i robót wykończeniowych, fotograf, pszczelarz oraz pracownik obsługi hotelowej. Zainteresowani zawodami blacharz czy lakiernik samochodowy mogą też liczyć na naukę w Ośrodku.

dav

W Technikum nr 4  młodzi ludzie mogą uzyskać kwalifikacje technika informatyka, budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych, fototechnika. Policealna Szkoła dla Młodzieży – nie tylko niesłyszącej, oferuje kształcenie na poziomie kwalifikacji technika informatyka, archiwisty, technika usług kosmetycznych czy technika masażysty i florysty. Praktyczną naukę zawodu oferuje Ośrodek w swoich nowoczesnych pracowniach oraz za granicą i w zakładach współpracujących z placówką pracodawców.

dav
dav
dav

Najważniejsza jest atmosfera – tu każde dziecko ma odpowiednią i fachową opiekę, wsparcie i otwarte serce wychowawcy, nauczyciela i Dyrekcji Ośrodka.

dav

Podsumowując wizytę w niezwykłej szkole życia i miłości Bernadeta Grunwald – dyrektor Poradni, podkreśliła, że jest tu wyjątkowy klimat otwartości i przyjaźni. Trudna praca przynosi efekty a uśmiech dziecka jest najlepszym świadectwem wdzięczności za piękną misję. Spotkanie w Wejherowie jest wydarzeniem ważnym i szczególnym dla każdego z nas.

dav

– Dla mojej mamy ten Ośrodek był drugim domem, gdzie miała swoich przyjaciół i niezastąpionych wychowawców, którzy ofiarowali jej kawałek swojego życia – wspomina na konic kol. Stanisław, którego mama była absolwentką „Wejherowa” – jak migają o placówce Głusi.